Arvutitehnika instituut

Arvutitehnika instituudi eekäija elektronarvutite kateeder loodi 1966.aastal. Ülikooli reorganiseerimise käigus 1992.aastal sai instituut oma praeguse nime.

Alates aastast 2008 ollakse juhtivaks instituudiks Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskusele CEBE. Samuti koordineerib instituut EL Horizon2020 uurimisprojekti IMMORTAL ning osaleb EL 7. Raamprogrammi uurimisprojektis BASTION. Koostöös EITSAga arendatakse uut sardsüsteemide õppe- ja teaduslaborit .


Instituudi põhitegevusteks on:
  • Arvutite riist- ja tarkvaraalase õppetöö läbiviimine
  • Teadustöö keerukate arvutisüsteemide projekteerimise, diagnostika ja testimise, aga ka kaasaegse tarkvara arendamise probleemistiku valdkondades
  • Koostöö arendamine ülikoolide ning ettevõtetega
  • Arendustöö õppekavade ja laboratoorse baasi kaasajastamisel

Arvutitehnika instituut on üks kahest eriala Arvutisüsteemid kureerivatest instituutidest. Eriala tutvustusega läbi õppejõudude, tudengite, lõpetajate ja partnerite pilgu saate tutvuda video vahendusel .