a t i . t t u . e e / I A X 0 0 4 3

A r v u t i d
IAX0043
P R A K T I K U M
                                                         

Kaitsmisele mitteregistreerumisel  rakendub  Laboritööde esitatud aruannetele  kaitsmiseta läbimine  —   mille hindepunktid ilmuvad  moodles  semestri teisel poolel.

    . . . jälle  on igasugune viibimine siseruumides   maskiga   —   kõigil :   olenemata vaktsineeritusest.  


Esimeses praktikumitunnis   3. nädalal  esitatakse kogu sissejuhatav üldinfo IAX0043 praktikumide kohta — mille oluline enamus on loetav ka Moodle's  praktikumi veebilehtedel.
Sellest sissejuhatavast praktikumi infotunnist  saab olema ka  järelvaadatav salvestus.
  IAX0043  MS Teams keskkond saab kättesaadavaks nendele, kes esmalt   l i i t u v a d   oma  Teams-kontos  ainega  Arvutid.   Grupi nimi on kujul :   IAX0043 Arvutid 2021 sügis.
MS Teams keskkonnas toimuvad :   praktikumide  juhendamise seansid ;    soovikorral :  juhendamise salvestatud Teams-seansside  salvestuste järelvaatamine ;    Laboritööde  Teams-kaitsmised ;
Kõikidel  Teams-sündmustel osalemine on  vabatahtlik.   Praktikumi edukas läbimine on võimalik ka  Teams-iga üldse liitumata, toetudes kõikidele muudele  kirjalikele ja visuaalsetele   praktikumimaterjalidele.
MS Teams  on alternatiivne  distants-lisavõimalus  (tunniplaanikohastele) arvutiklassi praktikumitundidele :   mõnepäevase etteteatamisega  toimuvad  Teams-juhendamised  koos nende seansside salvestamisega  hilisemaks järelvaatamiseks;
mõnepäevase etteteatamisega toimuvad ka laboritööde Teams-kaitsmised, millele saab eelnevalt registreeruda  moodles.
Ära kirjuta Teams-is küsimusi ega teateid sellisel ajal, kus seal ei toimu seanssi  —  ehk ära kasuta Teams'i  "e-maili asendajana".   Kuigi  Teams  püüab neid kirjutisi alles hoida, ei ole need tekstid "kiirelt märgatavad"  ja  nad ei saa oodatud  tähelepanu / vastust  lühikese aja jooksul.   Ainult  e-mail  on õige vahend kõikideks arvuti-kaudu küsimusteks.
Kuigi  moodle's  on mineviku  Teams-seansside videosalvestuste lingid kõigile näha   —   siis neid startida saavad ainult IAX0043  Teams-grupiga liitunud.

Nii  Teams-kaitsmiste toimumisajad  kui ka  kohapealse kaitsmise  toimumisajad  ICT-501  arvutiklassis  —  selguvad siis, kui  moodle   ajabroneeringutes  ilmuvad saadavaks  uued     r e g i s t r e e r u m i s a j a d   sellistel ridadel  moodle's :

Enne ilmumist Teams-kaitsmisele arvutiekraanil, ava juba eelnevalt kõik vajalikud dokumendifailid  —  et  Teams-seansi hinnalist aega ei kuluks  vajalike failide tagaotsimisele oma arvutist  ja  nende avamisele.
Registreerumisaegu kaitsmistele  ilmub  moodle's  kuni 13. nädalani.   Alates 14. nädalast saab  (juba eriti palju nädalaid hiljaksjäänud)  hilinenud kaitsmisaegu  kokkuleppida e-maili teel.

        1. praktikumitunni  videosalvestus :   SISSEJUHATUS   —   N  16. sept.  8:15  
     

IAX0043 eksamieelduseks on vajalik / piisav koguda   vähemalt  11  hindepunkti  kõikide praktikumitööde peale kokku.
Tublimad õpilased teevad ära siiski nii Testi (Labor 1) kui ka kõik  neli  Laboritööd (Lab2 Lab3 Lab4 Lab5), saades hindepunktide arvestusse rohkem punkte.
Kaitsmisel  esitatakse töö kohta küsimusi — kus autor näitab oma head arusaamist  enda töös toimuva kohta.   Puudujääkide ilmnemisel töös  saab ka neid kaitsmisel parandada, misjuhul  üleslaaditud  aruandefailides  avastatud puudused  ei jää  hindepunkte langetama   —   olles kaitsmise käigus  autori poolt  edukalt üleselgitatud / äraparandatud.
Teams-kaitsmisvõimalused   on saadaval  eelregistreerumisega  moodles.   Kohapealseid kaitsmisvõimalusi  ICT-501  võib kokkuleppel saada ka "hilja", semestri viimastel õppenädalatel.   Kõige viimasel ehk 16. õppenädalal võimaldatakse praktikumitoiminguid (kokkuleppel) ainult eksamieelduse omandamiseks ehk 11 punktini ulatumiseks.

KOHAPEALSE kaitsmise läbijatel  ei ole Laboritööde aruandefailide  moodles  üleslaadimine samatähtis nagu  Teams-kaitsjatel  või  kaitsmiseta läbijatel :   kohapealsel kaitsmisel  vaadatakse aruandefailid läbi arvutiklassis   —   misjärel   (eduka kaitsmise korral ja hindepunktide kättesaamisel)   pole vaja  üleslaaditud aruandefaile  hiljem enam  töödelda / hinnata.  Kuid  lõpliku esitamise nupud  on vaja  (hiljemalt otsekohe pärast kaitsmist)  moodles  oma variandi juures äravajutada igaljuhul!   —  ilma selleta ei saa  Laboritöö väljateenitud hindepunktid laekuda kehtima.
Kohapealsel kaitsmisel  arvutiklassi arvutiga  (oma sülearvuti asemel)  pead suutma avada  selle töö aruandefailid   —   kas oma e-maili konto kaudu  või  mingi interneti-drive abil  (nn.  "pilve"  salvestusruumi abil)  kuhu suudad sisselogida klassiarvutist  või  USB-mälupulgalt saad kah avada klassiarvutis Laboritöö arandefaile  (misjärel on ülisuur oht, et unustad mälupulga arvuti külge klassi!).
  Laboritööde   Lab2  Lab3  Lab5     v i d e o j u h e n d i d    on  nähtavad / starditavad   Moodle's  olevate linkide kaudu

Lisaks  kohustuslikele  töödele  Lab2 Lab3  on vaja  midagi  valida / teha  ka  valiktöödest  minimaalse  11  hindepunktini ulatumiseks.   Eeskujulik oleks võtta teha   k õ i k   praktikumitööd.

 meie töödejärjekorras
nimi
  
õppeaine IAX0043 praktikum koosneb :
  Moodle'   1 Test   +   arvutiklassis või TEAMSis kaitstavad 4 Laboritööd  =  5   praktikumitööd :
k a a l
  kaitsmise 
tähtaegsed 
     n ä d a l a d    
 hilinenud  kaitsmine ?  
 kaitsmata  läbimine ?
1
Praktikumi Test

Labor 1

ehk

Test 1

mittekohustuslik valiktöö

Tutvustatakse praktikumitunnis : 

  Moodle'   TEST    moodle.taltech.ee   IAX0043 Arvutid   "kursuse sees"

PC-arvuti ARHITEKTUUR ja RIISTVARA

Moodle' testi ÕPPEMATERJAL

Moodle' Labor 1 testi saab teha ka oma arvutis ja väljaspool tundi, kuni 2 korda.  Kehtima jääb viimane vastamiskatse.
veatu vastus annab 2 punkti;
vigadega vastamiskatse annab  kuni  2 punkti;
tegemata Lab1 test annab 0 punkti.
kuni 2 hindepunkti  

Moodle' testi
v a s t a m i s n ä d a l a d

  testide  "hilinenud vastamist"  ei ole olemas :
  Moodle' Lab1 Testi  vastamisvõimalus  
  sulgub vastamisnädalate lõpus.  
  Labor1  ehk  Moodle' Test  
  ei kuulu   kaitsmisele.  
2

 Laboritöö 2 

KOHUSTUSLIK


 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab2  videojuhend    

SEGMENTINDIKAATORI JUHTIMINE

7-segmendilise HEX-numbrite   ( 0 . . . F )   indikaatori ühe segmendi lülitamine (juhtimine) loogikaskeemiga
  ( loogikaskeem Falstad Circuit Simulator skeemiredaktoriga   —   konkreetsetel loogikaelementidel )
  www.falstad.com/circuit
7-SEGMENTINDIKAATOR   ja   Lab2 töösammud

ISIKLIKU ANDMEVARIANDI saab Laboritöö2 startimisel Moodle's  (ajal kui Lab2 alustamine ehk  "variandi võtmine"  on avatud) :   moodles on testina paistev link: MINU ANDMEVARIANT ja TULEMUS
Starditud  Laboritöö2  võib jääda Moodle's "avatuks" ehk "kestma" paljudeks nädalateks — kuni laadid üles Lab2 aruandefailid ja vajutad Moodle's tema lõpliku äraesitamise nuppe.
Laboritöö 2: sissejuhatus [.pdf]
KOGU KATALOOG koos näidetega ja juhenditega   [sisevõrgu draiv  M: klassiarvutites]
Selles kataloogis on sorteerimata kujul igasugused kogunenud skeeminäited Lab2 konkr ülesannete kohta.   Neid võib soovikorral uurida, püüdes arusaada nende koostamisest ja töötamisest.   Mõni näide võib osutuda täpselt selle ülesande teostuseks, mille said juhuslikult ka omale Lab2 variandiks.
kuni 3 hindepunkti
kaitsmise läbimisel


kuni 1 hindepunkt
ilma kaitsmiseta  

tähtaegsed  kaitsmisnädalad 

  hilinenud  kaitsmisnädalad :

  
    
 kuni  2 hindepunkti  hilinenud kaitsmisel;  
 kuni 1 hindepunkt  kaitsmiseta läbimisel

   
Lab2  (üli)hilinenud kaitsmine
viimasel kolmel õppenädalal 
on võimalik  eelneval  e-maili teel  registreerumisel / kokkuleppel ;
3

Laboritöö 3

KOHUSTUSLIK Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab3  videojuhend  

MASINKOODIS PROGRAMMEERIMINE

LogiSim simulaatorkeskkonnas etteantud lihtsa protsessorimudeli jaoks
  masinkoodi programmeerimine   ( isiklik programmeerimisülesanne )

otselink :   Labor3 ALAMKATALOOG
Vaata programminäiteid Lab3 kataloogis — ja püüa nende töötamisest arusaada.
Sinu variandis võivad programmi mõned sammud olla (juhuslikult) määratud toimima samamoodi nagu on mõnes näites.


ISIKLIKU ÜLESANDEPÜSTITUSE saab Laboritöö3 startimisel Moodle's  (ajal kui Lab3 alustamine ehk  "variandi võtmine"  on avatud) :   moodles on testina paistev link: MINU ANDMEVARIANT ja TULEMUS
Starditud  Laboritöö3  võib jääda Moodle's "avatuks" ehk "kestma" paljudeks nädalateks — kuni laadid üles Lab3 aruandefailid ja vajutad Moodle's tema lõpliku äraesitamise nuppe.

kaitsmisel on vaja selgitada igat käsku, mis programmis sisaldub  —  mida see käsk teeb.
kui kaitsja oskab oma programmi käske selgitada ainult mujalt dokumendist või abimaterjalist käsuselgitusi kaasa lugedes, siis maksmimumpunkte ei saa.
Laboritöö 3 hea oskaja selgitab oma programmi samme / tegevusi / käske, vaadates ekraanil CPU-mudeli mälus paiknevat HEX-programmikoodi (baite), CPU-mudeli registreid ja mudeli mälu (mida on mudelis kuni 256 baiti).

protsessorimudeli Java-rakenduse   STARTIMISE   info

  protsessorimudeli   KÄSUSTIK

 
kuni 4 hindepunkti
kaitsmise läbimisel


kuni 2 hindepunkti
ilma kaitsmiseta  

tähtaegsed  kaitsmisnädalad  hilinenud  kaitsmisnädalad :   

   
          
 kuni 3 hindepunkti hilinenud kaitsmisel;
 kuni 2 hindepunkti  kaitsmiseta läbimisel


Lab3  (üli)hilinenud kaitsmine
viimasel kolmel õppenädalal 
on võimalik  eelneval  e-maili teel  registreerumisel / kokkuleppel ;
4. või 5. ?

 Laboritöö 4 

mittekohustuslik valiktöö
 Loendur — mäluga skeem  
otselink :   Labor4 ALAMKATALOOG   Lab4 juhuslike variantide teostusnäidetega / skeemifragmentidega.

 
kuni 5 hindepunkti
kaitsmise läbimisel


kuni 3 hindepunkti
ilma kaitsmiseta  

tähtaegsed  kaitsmisnädalad  hilinenud  kaitsmisnädalad :   
   
          
 kuni 4 hindepunkti hilinenud kaitsmisel;
 kuni 3 hindepunkti  kaitsmiseta läbimisel


hilinenud kaitsmine
viimasel kolmel õppenädalal 
on võimalik  eelneval  e-maili teel  registreerumisel / kokkuleppel ;
4. või 5. ?

Laboritöö 5

mittekohustuslik valiktöö

Lab5 on  saadaval nendele 
kes on eelnevalt kaitsnud  
Lab2 ja Lab3 mõlemad
 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab5  videojuhend    

Aritmeetika- ja Loogikaseadme (ALU) KOOSTAMINE

4 tehtega lihtsa 4-bitise AritmeetikaLoogikaseadme (ALU) skeem
  ( loogikaskeem Falstad-skeemiredaktoriga — isiklik tehetekomplekt: 4 tehet )
otselink :   Labor5 ALAMKATALOOG Lab5 juhuslike variantide teostusnäidetega / skeemifragmentidega.

      Labor5 lisaselgitusi

erinevalt Laboritöödest 2 ja 3 ja 4 :   Lab5 jaoks ei ole olemas  "ilma kaitsmiseta"  hindamisvõimalust :
  Lab5 saab hindepunkte ainult siis, kui
— pärast aruandefaili (skeemi)
üleslaadimist  (upload) läbitakse edukalt ka Lab5 Teams-kaitsmine
või
— läbitakse ICT-501 edukalt   Lab5  kohapealne kaitsmine — mis on võimalik ka  ilma töötulemuse eelneva üleslaadimiseta Moodles.
Lab5 plaanilised kaitsmised toimuvad kuni 13. õppenädala kaitsmisaegadeni, misjärel on 14. ja 15. õppenädalal võimalik   ka  hilinenud kaitsmine  eelneval kokkuleppel e-maili teel.
Viimasel  (16.)  õppenädalal ei toimu  Lab5 jaoks enam mitte midagi.

kuni 6 hindepunkti
ja
ainult
kaitsmise
läbimisel  

tähtaegsed  kaitsmisnädalad


  hilinenud  kaitsmisnädalad :   

        kuni 5 punkti
    kuni 4 punkti
     kuni 3 punkti

hilinenud kaitsmine
nädalatel 14. 15. on võimalik  
eelneval registreerumisel / kokkuleppel  e-maili teel;  
 meie töödejärjekorras
nimi
õppeaine IAX0043 praktikum koosneb :  
Moodle'   1 Test   +   4 Laboritööd  =  5   praktikumitööd
k a a l
kaitsmise
                tähtaegsed               
n ä d a l a d
hilinenud kaitsmine?
kaitsmiseta läbimine?

mittekohustuslik valiktöö  ei tähenda, et  mitte ühtegi  sellise staatusega  praktikumitööd ei peaks tegema.   Nagu näed  max hindepunkte kokkuliites :   et ulatuda minimaalselt vajaliku  11  hindepunktini praktikumi eest, peab  v ä h e m a l t   ühe  valiktöö   kah tegema.   Tublimad teevad ära kõik praktikumitööd, püüdmata midagi nendest "välja optimeerida".

Kõiki laboritöid saab teha nii arvutiklassis praktikumitunnis   kui ka kodus oma arvutis.   Ka  kaitsta  saab neid nii klassiarvutil  kui ka  oma sülearvutiga.
Olles aru saanud Laboritöö oma variandi lahendusteest, on mugavam see ärateha kodus   —   misjärel saab ilmuda praktikumitundi  seda ettenäitama ja kaitsma.
Praktikumitunnis on saadaval ka juhendajapoolne abi   —   kui tunned, et midagi infot / oskust  on omal puudu  ka pärast juhendite lugemist  ja  videojuhendi läbivaatamist  (kui see on olemas    s e l l e   Laboritöö jaoks).
Kes on tulnud arvutiklassi praktikumitundi  mitte valmis tööd kaitsma  vaid  küsimusi küsima ja abi saama, ei pea klassis ootama  kaitsjate  "järjekorras"   vaid saab oma küsimused äraküsida "kohe", kaitsjate järgi ootamata.

Lab2 või Lab3 või Lab4 igaühe kohta saab valida kas   Laboritöö  kaitsmisega  läbimise   või   Laboritöö  kaitsmiseta  läbimise.
Kaitsmiseta läbimine  ei tähenda, et selle mistahes tulemusele rakendub  "miinus 2 punkti".   Lab3  kaitsmiseta läbimise  punktiskaala   0 . . . 2   tähendab, et ilma kaitsmiseta pole saadaval  maksimumpunkte 4  ega ka 3 punkti —   vaatamata laitmatule  aruandele / vormistusele.   Kui aruanne on väärt (näiteks) 1 või 2 punkti, siis sellised punktid võib saada kehtima ka vaatamata sellele, et autor ei vali kaitsmist   —   mitte 2 ei asendu 0-ks  ega  1 ei asendu "miinus 1"-ks.
Kaitsmisega läbimiseks  tuleks aruandefailide  moodles  üleslaadimise järel  registreeruda  moodles   tähtaegsete kaitsmisnädalate jooksul  ka  kaitsmisele   —   valida on  kohapealne  kaitsmine ICT-501   või   Teams-distantskaitsmine arvutiekraanil.
Kui tuled arvutiklassi  kohapealsele kaitsmisele,  siis ei ole ilmtingimata vajalik aruandefaile moodle's  eelnevalt üleslaadida:  näitad neid  mitte moodle's  vaid ise ekraanil arvutiklassis, moodle'st  "väljaspool".

Kaitsmiseta läbimiseks  ei pea Laboritöö failide üleslaadimise järel  rohkem mitte midagi tegema  selle Laboritöö jaoks :   kes ei registreeru pärast aruandefailide üleslaadimist ja esitamise lõplikku kinnitamist  moodles   "paljude nädalate jooksul"  mitte ühelegi kaitsmisele, on sellega näitamas  kaitsmiseta läbimise valimist:   kaitsmisele mitteregistreerumisel võidakse Laboritöö  (mingil suvalisel nädalal, etteteadmata ajal)  ärahinnata ainuüksi aruandefailide põhjal, misjuhul moodle-sse kantakse sisse  kaitsmiseta läbimise hindekandidaat.   Lab2 võib  kaitsmata läbimisel  saada kuni 1 hindepunkti ja Lab3 kuni 2 hindepunkti ja Lab4 kuni 3 hindepunkti.
Hindekandidaadi ilmumisel moodle's nähtavaks  —  on ikkagi võimalik registreeruda ja ilmuda ka (hilinenud?) kaitsmisele.
Kui  Lab2   Lab3   Lab4  kohta kantakse  moodles  sisse (ilma kaitsmiseta) esmalt hindekandidaat 0 p, siis see ei pea olema lõplik hinne.   0 tähendab, et töö esitatud aruanne ei kvalifitseeru edukaks läbimiseks   —   misjuhul oma teostust  saab / tuleb  parandada.   Kuna sama aruande korduv üleslaadimine pole (enam) võimalik, siis esmase tulemuse  0  parandamiseks tuleb läbida  kaitsmine.   Laboritöö uus versioon  (senise sobimatu asemele)  esitatakse kaitsmisel.
KAITSMISETA läbimise hindepunktid  kantakse sisse  moodles  "paljude nädalate jooksul".   Laboritööde  kaitsmiseta läbimise  kõik hindepunktid peaks olema  moodles  sissekantud  15. õppenädala lõpuks.
 
Pärast aruandefailide üleslaadimist  moodle's  ilmselt venitasin liiga kaua  kaitsmisele registreerumisega   —   ja ühel päeval ilmusid (kaitsmiseta) punktid moodle's  nähtavaks   selle töö eest.   Kas need hindepunktid nüüd jäävadki kehtima   — või on võimalik  ikkagi ka kaitsta seda Laboritööd, saades juurde 1....2  hindepunkti   millest oleksin ilma jäämas  kaitsmiseta läbimise  juurde jäädes ?
JAH   —   saab küll kaitsta ka sellist tööd, millel on juba tekkinud mingid punktid "ilma kaitsmiseta".
Kui aruandefailide üleslaadimise järel ilmuvad  (nädalaid hiljem)  moodle's ühel ootamatul hetkel nähtavaks selle praktikumitöö jaoks mingid hindepunktid   —   ilma et punktide ilmumise eelselt oleks toimunud selle töö  kaitsmist   —   siis need punktid on selle praktikumitöö  kaitsmiseta läbimise hindekandidaat.
Hindekandidaadist   saab selle Labtöö tõeline lõplik hinne, kui autor  ei registreeru ega ilmu järgnevalt  selle töö kaitsmisele.
Kui  hindekandidaadina  ilmub  0, siis veel ei ole midagi halvasti :   hindekandidaat 0 tähendab seda, et autor  peab  registreeruma + ilmuma   selle töö  kaitsmisele kah  —   kuna esitatud / üleslaaditud  aruanne ise ei ulatu eduka tulemuseni   —   ilma kaitsmiseta  sellise probleemse teostuse eest  edukaid punkte ei pakutagi.   Kaitsmisel on võimalik esitada ja edukalt ärakaitsta selle Labtöö parandatud vormistus, saades lõpuks kehtima enam kui 0 hindepunkti  selle töö eest.
Laboritööde kaitsmisaegu  (kuhu saab ennast registreerida)  ilmub nii  tähtaegsetel  kaitsmisnädalatel  kui ka  hilinenud  kaitsmisnädalatel.   "Hilinenud" kaitsmisel on maksimaalne võimalik punktitulemus  tavaliselt  1 punkti võrra madalam kui  tähtaegsel kaitsmisel.   Kaitsmiseta läbimisel on maksimaalne võimalik tulemus 2 punkti võrra madalam selle töö nominaalpunktidest.   (Lab5 ehk ALU jaoks pole olemas  kaitsmiseta  läbimist.)
14. ega 15. õppenädalal  ei ilmu moodle's enam registreerimisvõimalusi kaitsmistele, kuid nendel nädalatel on siiski soovikorral võimalik  e-maili  teel kokkuleppida kaitsmisaega.   16. õppenädalale ei ole plaanitud enam mingeid praktikumide sündmusi.
Kaitsmiseta hindekandidaati juba omava Labtöö kaitsmisel  võib ka   k a o t a d a   hindepunkte :   igasugusel kaitsmisel saadakse hindepunkte vastavalt  kaitsmisel näidatud teadmistele.


Laboritöö tulemuseks olevad kõik aruandefailid laadi eelnevalt  Moodle'sse  oma variandi juurde.   Mitte teha .ZIP ega muud arhiivifaili!  
Kui leiad, et üleslaaditud failid on  head / lõplikud   mida pole vaja rohkem  asendada / uuendada, siis vajuta ära  Laboritöö aruande  lõpliku äraesitamise mõlemad nupud:
  [LÕPETA TESTISOORITUSKATSE]   +   [ESITA KÕIK ja LÕPETA]  

 
Kaitsesin ühe oma Laboritöö edukalt   —   aga kaitsmisel teatatud  hindepunkte  pole ikka veel ilmunud moodle'sse nähtavaks paljude päevade jooksul?
Põhjus võibki olla selles, et eespool kirjeldatud tähtis samm on tegemata:
Kui   [lõpliku äraesitamise nupp]   on ikka veel vajutamata ka pärast kaitsmist, siis Moodle'  ei võimalda  laboritöö tulemust / punkte  Moodle'sse sissekanda.   Kaitsmisel väljateenitud tulemus jääb seljuhul "hulkuma".   Selline olukord võib viia segaduseni, kus väljateenitud hindepunktid laboritöö eest  ei saa Moodlesse laekuda paljude päevade / nädalate jooksul   —   mis omakorda võib kaasa tuua vajaduse  see  (sissekantud hindeta)  laboritöö  kaitsta   segaduse lahendamiseks veelkord.
Niisiis hoolitse, et   [lõpliku äraesitamise nupud]   oleksid  Moodles  (oma variandi juures)  äravajutatud   h i l j e m a l t   kohe kaitsmise järel   —  ka siis, kui aruandefailid vaadati üle  kohapealsel kaitsmisel, misjuhul neid polnudki vaja üleslaadida  moodles.   ESITA KÕIK ja LÕPETA  on võimalik  oma variandi jaoks  äravajutada ka siis, kui aruandefaile ei ole  moodle'sse  laaditudki . . .
Jälgi  (kohe kaitsmispäeval + järgneval päeval), kas edukalt kaitstud laboritöö eest ilmuvad Moodle's nähtavaks samad hindepunktid, mis üteldi tulemuseks kaitsmisel.   Kui ei ilmu punkte  moodle's,  siis teata endast.
 
Kas võib käia ka "valel ajal" ehk muude rühmade praktikumitundides ?
Võib käia  (või  kaitsmisele registreeruda  saadaolevatesse  AjaTaskutesse :  TimeSlot )  mistahes rühma praktikumitundi, mis tunniplaanis olemas on   (kui sul on see aeg tunniplaanis  tühi / vaba) :
                     
! Praktikumide tunniplaan muutub semestri jooksul !   Jälgi tunniplaani.
Ole valmis selleks, et sinu rühma "õige" praktikumitund liigub mingil hetkel teisele nädalapäevale ja muule (tunniplaanis vabale) kellaajale.


Viimastel õppenädalatel         saab laboritöid hilinenult kaitsta ainult   e-maili teel saadetud   eelneva sooviavalduse  esitamisel.   Hilise kaitsmise sooviavaldusele tuleb kinnitav vastus, misjärel tohib tulla kokkulepitud ajal  laboritundi  kokkulepitud tööd kaitsma.   Praktikumitööde "normaalne" ärategemise + kaitsmise periood  kestab 13. õppenädala lõpuni.

Jälgi Moodle's, et esitatud ja ärakaitstud laboritöö  (kaitsmisel selgunud) hindepunktid  ilmuksid nähtavaks   selle rea sees, mis andis ka isikliku andmevariandi.
                                            

  hl @ cc.ttu.ee