a t i . t t u . e e / I A X 0 0 4 3

A r v u t i d
IAX0043
P R A K T I K U M
                                                       

millal  arvutiklassis ?   —   ICT-121   ICT-122   PRA  AjaDiagramm   KEVAD 2024 :


Igal rühmal on tunniplaanis   üks  tund paaritul nädalal   ja   üks  tund  paarisnädalal   —   mis   v õ i b   olla mõlemal nädalal ka täpselt samal ajal.

        1. praktikumitunni  videosalvestus :   SISSEJUHATUS   —   praktikumi   ÜLDINFO  

1. praktikumitunni  SISUKORD :   millest räägitakse praktikumi esimesel sissejuhataval infotunnil  ICT-arvutiklassis
     
   
Semestri esimeses praktikumitunnis  ICT-501 ?   ICT-121 ?   esitatakse kogu sissejuhatav üldinfo IAX0043 praktikumide kohta — mille oluline enamus on loetav ka siin :   praktikumi infolehel.
Sellest sissejuhatavast praktikumi infotunnist toimub  echo360  otseülekanne   ja  saab olema ka  järelvaadatav salvestus :   echo360  playback  link  ilmub siin.
  Teams-gruppi  (kuhu liituda)  ei ole  enam olemas kuna seda pole vaja — kuid TEAMS kaudu kaitsta saab ka  ilma  grupita.
MS Teams keskkonnas võivad toimuda :   praktikumide  juhendamise seansid  (mailiga või Teams-is  chat-iga küsitud / kokkulepitud aegadel) ;    Laboritööde  Teams-kaitsmisvõimalused  väljakuulutatud  TEAMS-AjaTaskutel ;
Kõikidel  Teams-sündmustel osalemine on  vabatahtlik.   Praktikumi edukas läbimine on võimalik ka  Teams-i  üldse kasutamata, toetudes kõikidele muudele  kirjalikele ja visuaalsetele   praktikumimaterjalidele.
MS Teams  on Labtööde kaitsmiste  alternatiivne  distants-lisavõimalus  (tunniplaanikohastele) arvutiklassi praktikumitundidele.
Mõnepäevase etteteatamisega toimuvad ka Laboritööde  Teams-kaitsmised, millele saab eelnevalt registreeruda  moodles   (kui seal on ilmunud vastav  AjaTaskuRivi  broneeritavate  AjaTaskutega ).
! Teams-kaitsmised võivad olla määratud  (tunniplaanist täiesti sõltumatult)   s u v a l i s t e l e   aegadele  —  ka õhtutele ja nädalavahetusele.
Ära kirjuta Teams-is küsimusi ega teateid sellisel ajal, kus seal ei toimu seanssi  —  ehk ära kasuta Teams'i  "e-maili asendajana".   Kuigi  Teams  püüab neid kirjutisi alles hoida, ei ole need tekstid "kiirelt märgatavad"  ja  nad ei saa oodatud  tähelepanu / vastust  lühikese aja jooksul.   Ainult  e-mail  on õige vahend kõikideks arvuti-kaudu küsimusteks.
Teams-gruppi ei ole aines IAX0043.   Teams-kaitsmiseks / seansiks :   ole oma ajatasku ajal Teams-is  sisselogitud / online — misjuhul peaks õpetaja poolt tulema pöördumine Teamsis, umbes AjaTasku ajal.
Kui tunned, et oled Teamsis "unustatud" . . .   siis kirjuta  Teams  chat-i  endakohta.   "Unustamine" võib juhtuda, kui jäid seansi ajal  mingit viga parandama . . .   midagi tegema mõneks ajaks.   Seansi jätkamiseks pead seljuhul Teams-vahenditega endast märku andma — ehk vaja kirjutada chat-i.

Esimene sissejuhatav ja informeeriv praktikumitund toimub (ainult) arvutiklassis;   Praktikumi   Teams-sündmused  (kaitsmisvõimalused / reg.AjaTaskud)  algavad järgnevatel nädalatel  pärast arvutiklassi sissejuhatavat infotundi.

Nii  Teams-kaitsmiste toimumisajad  kui ka  kohapealse kaitsmise  toimumisajad  ICT-maja  arvutiklassis  —  selguvad siis, kui  moodle   ajabroneeringutes  ilmuvad saadavaks  uued     r e g i s t r e e r u m i s a j a d   sellistel ridadel  moodle's :

Enne ilmumist Teams-kaitsmisele arvutiekraanil, ava juba eelnevalt kõik vajalikud dokumendifailid  —  et  Teams-seansi hinnalist aega ei kuluks  vajalike failide tagaotsimisele oma arvutist  ja  nende avamisele.
Registreerumisaegu kaitsmistele  ilmub  moodle's  kuni 14. nädalani  —  tavaliselt samadele aegadele, mis on ka tunniplaanis praktikumitundidena.   Alates 14. nädalast saab  (juba eriti palju nädalaid hiljaksjäänud)  hilinenud kaitsmisaegu  kokkuleppida e-maili teel.


IAX0043 eksamieelduseks on vajalik / piisav koguda   vähemalt  11  hindepunkti  kõikide praktikumitööde peale kokku.
Tublimad õpilased teevad ära siiski nii Testi (Labor 1) kui ka kõik  neli  Laboritööd (Lab2 Lab3 Lab4 Lab5), saades hindepunktide arvestusse rohkem punkte.
Kaitsmise  alguses tuleb  moodle-s sisselogituna  ettenäidata oma isiklik andmevariant.   Töö teostuse kohta  esitatakse küsimusi — kus autor näitab oma head arusaamist  enda töös toimuva kohta.   Puudujääkide ilmnemisel töös  saab ka neid kaitsmisel parandada, misjuhul  üleslaaditud  aruandefailides  avastatud puudused  ei jää  hindepunkte langetama   —   olles kaitsmise käigus  autori poolt  edukalt üleselgitatud / äraparandatud.
Teams-kaitsmisvõimalused   on saadaval  eelregistreerumisega  moodles.   Kohapealseid kaitsmisvõimalusi  ICT-501 / ICT-121  võib kokkuleppel saada ka "hilja", semestri viimastel õppenädalatel.   Kõige viimasel ehk 16. õppenädalal võimaldatakse praktikumitoiminguid (kokkuleppel) ainult eksamieelduse omandamiseks ehk 11 punktini ulatumiseks.

KOHAPEALSE kaitsmise läbijatel  ei ole Laboritööde aruandefailide  moodles  üleslaadimine samatähtis nagu  Teams-kaitsjatel :   kohapealsel kaitsmisel  vaadatakse aruandefailid läbi arvutiklassis   —   misjärel   (eduka kaitsmise korral ja hindepunktide omistamisel)   pole vaja  üleslaaditud aruandefaile  hiljem enam  töödelda / hinnata.  Kuid  lõpliku esitamise nupud  on vaja  (hiljemalt otsekohe pärast kaitsmist)  moodles  oma variandi juures äravajutada igaljuhul!   —  ilma selleta ei saa  Laboritöö väljateenitud hindepunktid laekuda kehtima.   Praktikumitöö tohib  moodles  vajutada lõplikult esitatuks ka   e n n e    kaitsmist :   töö staatus  moodles  ei ole kaitsmise hetkel oluline  —  kuid kaitsmisel saadud hindepunktid saavad laekuda kehtima alles siis, kui selle laboritöö jaoks  on vajutatud   [Esita kõik ja lõpeta].
Kohapealsel kaitsmisel  arvutiklassi arvutiga  (oma sülearvuti asemel)  pead suutma avada  selle töö aruandefailid   —   kas oma e-maili konto kaudu  või  mingi interneti-drive abil  (nn.  "pilve"  salvestusruumi abil)  kuhu suudad sisselogida klassiarvutist  või  USB-mälupulgalt saad kah avada klassiarvutis Laboritöö arandefaile  (misjärel on ülisuur oht, et unustad mälupulga arvuti külge klassi!).
  Lab2  Lab3  Lab4  Lab5     v i d e o j u h e n d i d    on  nähtavad / starditavad  või  allalaaditavad  Moodle's  olevate linkide kaudu
                 
  Eeskujulik oleks võtta teha   k õ i k   praktikumitööd . . .   kuid minimaalselt on vajalik koguda 11 hindepunkti  praktikumi  eest, mistahes vabaltvalitud praktikumitööde summana.

  ja     toimuvad   ICT-arvutiklassi  praktikumitunnis klassiarvutitel   eksamiarvestuslikud kontrolltööd :   EAKT  (moodle' keskkonnas) — vabatahtlik  (kuid väga kasulik osaleda).   Nende mõlema kontroltöö tulemusel saab aines IAX0043 eel-omandada  lõpphinde ehk eksamihinde juba semestri jooksul, enne eksamisessiooni.   Kui nendest kontrolltöödest jäävad mõlemad tegemata, siis saadakse aines IAX0043 lõpphinne  eksamil.
EAKT nädalatel  (8. ja 16.)  on tunniplaanis olemas praktikumi lisatund / lisakellaaeg  EAKT jaoks   nendel rühmadel, kelle tunniplaanis   m u u t u s   PRA toimumisaeg pärast 1. õppenädala tundi .
See täiendav praktikumitund tunniplaanis algab tavaliselt 45. minutil   (8:45   10:45   12:45   14:45) — ja näitabki selle rühma EAKT õiget algusaega arvutiklassis.

 meie töödejärjekorras
nimi
  
õppeaine IAX0043 praktikum koosneb :
  Moodle'   1 Test   +   arvutiklassis või TEAMSis kaitstavad 4 Laboritööd  =  5   praktikumitööd :
k a a l
  kaitsmise 
tähtaegsed 
     n ä d a l a d    
 hilinenud  kaitsmine ?  
1
Praktikumi Test

Labor 1

ehk

Test 1

. . . . .

  Moodle'   TEST    moodle.taltech.ee   IAX0043 Arvutid   "kursuse sees"

PC-arvuti ARHITEKTUUR ja RIISTVARA

Moodle' testi ÕPPEMATERJAL

Moodle' Labor 1 testi saab teha ka oma arvutis ja väljaspool tundi, kuni 2 korda.  Kehtima jääb viimane vastamiskatse.
veatu vastus annab 2 punkti;
vigadega vastamiskatse annab  kuni  1.9 punkti;
tegemata Lab1 test annab 0 punkti.
kuni 2 hindepunkti  

Moodle' testi
v a s t a m i s n ä d a l a d


  testide  "hilinenud vastamist"
  ei ole olemas :
  Moodle' Lab1 Testi  vastamisvõimalus  
  sulgub vastamisnädalate lõpus.  

  Labor1  ehk  Moodle' Test  
  ei kuulu   kaitsmisele.  
2

 Laboritöö 2 

......


 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab2  videojuhend    

SEGMENTINDIKAATORI JUHTIMINE

7-segmendilise HEX-numbrite   ( 0 . . . F )   indikaatori ühe segmendi lülitamine (juhtimine) loogikaskeemiga
  ( loogikaskeem Falstad Circuit Simulator skeemiredaktoriga   —   konkreetsetel loogikaelementidel )
  www.falstad.com/circuit
7-SEGMENTINDIKAATOR   ja   Lab2 töösammud

ISIKLIKU ANDMEVARIANDI saab Laboritöö2 startimisel Moodle's  (ajal kui Lab2 alustamine ehk  "variandi võtmine"  on avatud) :   moodles on testina paistev link: MINU ANDMEVARIANT ja TULEMUS
Starditud  Laboritöö2  võib jääda Moodle's "avatuks" ehk "kestma" paljudeks nädalateks — kuni laadid üles Lab2 aruandefailid ja vajutad Moodle's tema lõpliku äraesitamise nuppe.

Lab2 KOGU KATALOOG koos näidetega ja juhenditega   [sisevõrgu draiv  M: klassiarvutites]
Selles kataloogis on sorteerimata kujul igasugused kogunenud skeeminäited Lab2 konkr ülesannete kohta.   Neid võib soovikorral uurida, püüdes arusaada nende koostamisest ja töötamisest.   Mõni näide võib osutuda täpselt selle ülesande teostuseks, mille said juhuslikult ka omale Lab2 variandiks.
kuni 3 hindepunkti
kaitsmise läbimisel


 
Lab2  tähtaegsed  kaitsmisnädalad

 

  Lab2  hilinenud  kaitsmisnädalad : 

  
   
 kuni  2 hindepunkti  hilinenud kaitsmisel;  


alates 12. nädalast saab Lab2 kaitsta ainult vajaliku 11p ulatumiseks - kellel on Praktikumi eest ebapiisavalt punkte.  
3

Laboritöö 3

...... Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab3  videojuhend  

MASINKOODIS PROGRAMMEERIMINE

LogiSim simulaatorkeskkonnas etteantud lihtsa protsessorimudeli jaoks
  masinkoodi programmeerimine   ( isiklik programmeerimisülesanne )

otselink :   Labor3 ALAMKATALOOG
Vaata programminäiteid Lab3 kataloogis — ja püüa nende töötamisest arusaada.
Sinu variandis võivad programmi mõned sammud olla (juhuslikult) määratud toimima samamoodi nagu on mõnes näites.


ISIKLIKU ÜLESANDEPÜSTITUSE saab Laboritöö3 startimisel Moodle's  (ajal kui Lab3 alustamine ehk  "variandi võtmine"  on avatud) :   moodles paistab nupp :   MINU ANDMEVARIANT ja TULEMUS
Starditud  Laboritöö3  võib jääda Moodle's "avatuks" ehk "kestma" paljudeks nädalateks — kuni laadid üles Lab3 aruandefailid ja vajutad Moodle's tema lõpliku äraesitamise nuppe.

kaitsmisel on vaja selgitada igat käsku, mis programmis sisaldub  —  mida see käsk teeb.
kui kaitsja oskab oma programmi käske selgitada ainult mujalt dokumendist või abimaterjalist käsuselgitusi kaasa lugedes, siis maksmimumpunkte ei saa.
Laboritöö 3 hea oskaja selgitab oma programmi samme / tegevusi / käske, vaadates ekraanil CPU-mudeli mälus paiknevat HEX-programmikoodi (baite), CPU-mudeli registreid ja mudeli mälu (mida on mudelis kuni 256 baiti).

protsessorimudeli Java-rakenduse   STARTIMISE   info

  protsessorimudeli   KÄSUSTIK

 
kuni 4 hindepunkti
kaitsmise läbimisel

 

Lab3 tähtaegsed  kaitsmisnädalad  Lab3  hilinenud  kaitsmisnädalad : 
 

   
          
 kuni 3 hindepunkti hilinenud kaitsmisel;


alates 13. nädalast saab Lab3 kaitsta ainult vajaliku 11p ulatumiseks - kellel on Praktikumi eest ebapiisavalt punkte.
4.

 Laboritöö 4 

. . . . .
 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   (laadi alla?)  ja vaata läbi  Lab4  videojuhend    

 Loendur — mäluga skeem  
otselink :   Labor4 ALAMKATALOOG   Lab4 juhuslike variantide teostusnäidetega / skeemifragmentidega.

 
kuni 5 hindepunkti
kaitsmise läbimisel


 

Lab4 tähtaegsed  kaitsmisnädalad  Lab4  hilinenud  kaitsmisnädalad :   
   
          
 kuni 4 hindepunkti hilinenud kaitsmisel;


alates 14. nädalast saab Lab4 kaitsta ainult vajaliku 11p ulatumiseks - kellel on Praktikumi eest ebapiisavalt punkte.
5.

Laboritöö 5

. . . . .

....  ..... 
......  .....  
..  ........
 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab5  videojuhend    

Aritmeetika- ja Loogikaseadme (ALU) KOOSTAMINE

4 tehtega lihtsa 4-bitise AritmeetikaLoogikaseadme (ALU) skeem
  ( loogikaskeem Falstad-skeemiredaktoriga — isiklik tehetekomplekt: 4 tehet )
otselink :   Labor5 ALAMKATALOOG Lab5 juhuslike variantide teostusnäidetega / skeemifragmentidega.

      Labor5 lisaselgitusikuni 6 hindepunkti
kaitsmise läbimisel

Lab5  tähtaegsed  kaitsmisnädalad


  Lab5  hilinenud  kaitsmisnädalad :
           
    kuni 5 hindepunkti hilinenud kaitsmisel
  


16. õppenädalal saab Lab5 kaitsta ainult vajaliku 11p ulatumiseks - kellel on Praktikumi eest ebapiisavalt punkte.
 meie töödejärjekorras
nimi
õppeaine IAX0043 praktikum koosneb :  
Moodle'   1 Test   +   4 Laboritööd  =  5   praktikumitööd
k a a l
kaitsmise
                tähtaegsed               
n ä d a l a d
hilinenud kaitsmine?

Praktikumitööde   HINDEPUNKTID
 Praktikumitöö  tähtaegsel kaitsmisel  hilinenud kaitsmisel  . . . .    tehakse  millega ?
 Test1 :    PC riistvara  TEST                     kuni . . . 2p  moodle'  sees  test
  Lab2 :     SEGMENTINDIKAATORI LÜLITAMINE  kuni 3pkuni 2p . . . Falstad-skeemiredaktor browseris
  Lab3 :     MASINKOODIS PROGRAMMEERIMINE  kuni 4pkuni 3p . . . Logisim  simulaatorprogramm
  Lab4 :     LOENDURkuni 5pkuni 4p . . . Falstad-skeemiredaktor browseris
  Lab5 :     4 OPERATSIOONIGA  ALUkuni 6pkuni 5p . . . Falstad-skeemiredaktor browseris
  Praktikum  kokku   maxkuni 20 hindepunkti 

Kõiki laboritöid saab teha nii arvutiklassis praktikumitunnis   kui ka kodus oma arvutis.   Ka  kaitsta  saab neid nii klassiarvutil  kui ka  oma sülearvutiga   —   klassis või  Teams-seansil.
Olles aru saanud Laboritöö oma variandi lahendusteest, on mugavam see ärateha kodus   —   misjärel saab ilmuda praktikumitundi  seda ettenäitama ja kaitsma.
Praktikumitunnis on saadaval ka juhendajapoolne abi   —   kui tunned, et midagi infot / oskust  on omal puudu  ka pärast juhendite lugemist  ja  videojuhendi läbivaatamist  (kui see on olemas    s e l l e   Laboritöö jaoks).
Kui mingit laboritööd tehakse arvutiklassis ja see saab sealsamas tunnis ka valmis   —   siis saab seda laboritööd kohe sealsamas ka kaitsta, ilma igasuguse registreerumiseta  moodle's.
Kes on tulnud arvutiklassi praktikumitundi  mitte valmis tööd kaitsma  vaid  küsimusi küsima ja abi saama, ei pea klassis ootama  kaitsjate  "järjekorras"   vaid saab oma küsimused äraküsida "kohe", kaitsjate järgi ootamata.

                   
Kui tuled arvutiklassi  kohapealsele kaitsmisele,  siis ei ole ilmtingimata vajalik aruandefaile moodle's  eelnevalt üleslaadida:  näitad neid  mitte moodle's  vaid ise ekraanil arvutiklassis, moodle'st  "väljaspool".
Laboritööde kaitsmisaegu  (kuhu saab ennast registreerida)  ilmub nii  tähtaegsetel  kaitsmisnädalatel  kui ka  hilinenud  kaitsmisnädalatel.   "Hilinenud" kaitsmisel on maksimaalne võimalik punktitulemus  tavaliselt  1 punkti võrra madalam kui  tähtaegsel kaitsmisel.  
Teams-kaitsmise eel :    Laboritöö tulemuseks olevad kõik aruandefailid laadi eelnevalt  Moodle'sse  oma variandi juurde.   Mitte teha .ZIP ega muud arhiivifaili!  

Töötulemuse / Aruandefailide  üleslaadimiskoht   oma variandi juures  moodles :


Kui leiad, et üleslaaditud failid on  head / lõplikud   mida pole vaja rohkem  asendada / uuendada, siis vajuta ära  Laboritöö aruande  lõpliku äraesitamise mõlemad nupud:
  [LÕPETA TESTISOORITUSKATSE]   +   [ESITA KÕIK ja LÕPETA]  
               

 
Kaitsesin ühe oma Laboritöö edukalt   —   aga kaitsmisel teatatud  hindepunkte  pole ikka veel ilmunud moodle'sse nähtavaks paljude päevade jooksul?
Põhjus võibki olla selles, et eespool kirjeldatud tähtis samm on tegemata:
Kui   [lõpliku äraesitamise nupp]   on ikka veel vajutamata ka pärast kaitsmist, siis Moodle'  ei võimalda  laboritöö tulemust / punkte  Moodle'sse sissekanda.   Kaitsmisel väljateenitud tulemus jääb seljuhul "hulkuma".   Selline olukord võib viia segaduseni, kus väljateenitud hindepunktid laboritöö eest  ei saa Moodlesse laekuda paljude päevade / nädalate jooksul   —   mis omakorda võib kaasa tuua vajaduse  see  (sissekantud hindeta)  laboritöö  kaitsta   segaduse lahendamiseks veelkord.
Niisiis hoolitse, et   [lõpliku äraesitamise nupud]   oleksid  Moodles  (oma variandi juures)  äravajutatud   h i l j e m a l t   kohe kaitsmise järel   —  ka siis, kui aruandefailid vaadati üle  kohapealsel kaitsmisel, misjuhul neid polnudki vaja üleslaadida  moodles.   ESITA KÕIK ja LÕPETA  on võimalik  oma variandi jaoks  äravajutada ka siis, kui aruandefaile ei ole  moodle'sse  laaditudki . . .
Jälgi  (kohe kaitsmispäeval + järgneval päeval), kas edukalt kaitstud laboritöö eest ilmuvad Moodle's nähtavaks samad hindepunktid, mis üteldi tulemuseks kaitsmisel.   Kui ei ilmu punkte  moodle's,  siis teata endast.

Kas Laboritöid võib teha ja kaitsta suvalises järjekorras ?
Ärateha võib neid suvalises järjekorras, kuid  kaitsta  tuleb õiges ehk "kasvavas" järjekorras.
Laboritööd  alustada ehk  "oma andmevariant äravõtta"  on vaja   e n n e   kui see Laboritöö "sulgub"  moodles.   Näed  moodles  iga Labtöö kohta, millal ta "sulgub"
Laboritöid saab "alustada"  moodles   mingist konkr. päevast alates, millega võib olla seotud ka täiendav eeltingimus :   mingi kuu   tagasiside küsitlus  peab olema vastatud (?).
Kui Labtöö on juba saadaval, siis tema alustamisega ehk oma variandi võtmisega  ei tasu venitada.

Moodle' teade  "Praktikum sulgub . . . "   ei tähenda  selle töö   v a l m i m i s e   /   esitamise / kaitsmise   tähtaega — vaid tähendab selle töö   a l u s t a m i s e   ehk   oma andmevariandi võtmise   lõppu.
Kui  Laboritöö  jääb õigel perioodil alustamata, siis ta jääb ka tegemata  ning  tema hindepunktid jäävad kogumata  praktikumi eest — misjärel võib omakorda tekkida probleem  vajaliku minimaalse 11 punktini ulatumisega  (praktikumi eest).
Olles  Laboritöö   alustanud ehk oma variandi  moodles  genereerinud — vaata järgnevalt siit tabelist, millised nädalad on selle  Laboritöö  tähtaegsed  kaitsmisnädalad ja millised on  hilinenud  kaitsmisnädalad.
Tähtaegseid kaitsmisnädalaid  võib olla saadaval "kaua" pärast selle töö  alustamise  lõppu.

! Kaitsta tuleb Laboritöid nende järjenumbri "õiges järjekorras" !   s.t. kui kavatsed  esitada / kaitsta  nii laboritööd Lab3 kui ka Lab4, siis Lab3 tuleb kaitsta enne kui Lab4.
 
Kas võib käia ka "valel ajal" ehk muude rühmade praktikumitundides ?
Võib tulla  (ja  kaitsmisele registreeruda  saadaolevatesse  AjaTaskutesse :  TimeSlot )  mistahes rühma praktikumitundi, mis tunniplaanis olemas on   (kui sul on see aeg tunniplaanis  tühi / vaba) :
Jätkuvalt tohib  (oma laboritööde tegemiseks ja kaitsmiseks)  külastada   s u v a l i s t   praktikumitundi, mille toimumisaega pead endale sobivaks   —   olenemata sellest, millisele konkr. rühmale on see tund omistatud tunniplaanis.
Pane tähele, et  AjaTaskud  võivad olla saadaval ka  "vahetunni"  aegadele :   pärast 9:30 ?   enne 14:00 ?   ja   15:30 . . . . 16:00 ?

Jälgi Moodle's, et esitatud ja ärakaitstud laboritöö  (kaitsmisel selgunud) hindepunktid  ilmuksid nähtavaks   selle rea sees, mis andis ka  selle laboritöö  isikliku andmevariandi.   Hindepunktid saavad moodle'sse laekuda ja nähtavaks ilmuda ainult nendele, kes on äravajutanud  (selle LabTöö jaoks, oma variandis)  [Esitan kõik ja Lõpetan]   nupud.
Oma andmevarianti   v a a d a t a   saab  moodles  ka pärast seda kui Labtöö on vajutatud lõpetatuks :   selleks on olemas moodles link   "Läbivaatus" / "Review".
                                                                  

  hl @ cc.ttu.ee