a t i . t t u . e e / I A X 0 0 4 3

A r v u t i d
IAX0043
P R A K T I K U M
                                                         

                                                                         
Alates 6. õppenädalast   tunniplaanikohaseid   praktikumitunde ICT 4. ja 5. korrusel  arvutiklassis ei toimu !   Eelregistreeritud  kaitsmised  siiski toimuvad  ICT-122 arvutiklassis   ja   Teams-kaitsmistena arvutiekraanil.

2021 :   MÄRTSIS esitatud / üleslaaditud Lab2 ja Lab3 on  päevastel õpperühmadel "tähtaegsed" ehk ei kaota hindepunkte — ka siis kui neid seejärel kaitstakse hiljem :   aprilli esimestel nädalatel

Kaitsmisele mitteregistreerumisel  rakendub  Laboritööde esitatud aruannetele  kaitsmiseta läbimine  —   mille hindepunktid ilmuvad  moodles  aprillis või mai alguses.

    2021 kevadsemestril  on igasugune viibimine siseruumides   maskiga.  
Uut infot praktikumitundide toimumise / mittetoimumise kohta  võidakse väljakuulutada märtsi lõpus   —   praktikumid tohivad   5. nädalal toimuda . . .   misjuhul toimub ka esimene praktikumitund.
Esimesest tunnist   5. nädalal saab olema ka järelvaadatav   salvestus, misjuhul ei ole  1. praktikumitundi kohaletulek ICT maja arvutiklassi . . .     mitte ilmtingimata vajalik.

Esimeses praktikumitunnis esitatakse kogu sissejuhatav üldinfo IAX0043 praktikumide kohta — mille oluline enamus on loetav ka Moodle's  praktikumi veebilehtedel.
K   24. veebr.   jääb osadel rühmadel 1. praktikumitund ära   —   misjuhul saavad need rühmad toetuda   5. nädalal ilmuvale  sissejuhatava infotunni  salvestusele.

Laboritööde kohapealne kaitsmisvõimalus ICT-122  on ainult nendele, kes   i s e    t u n n e v a d    ennast täiesti tervena ja  ka    p a i s t a v a d    tervena — ega
pole määratud isolatsiooni.   Tervisekahtluste korral  tuleb valida   distants-  ehk   Teams-kaitsmine   —   mis on saadaval kõigile.
  IAX0043  MS Teams keskkond saab kättesaadavaks nendele, kes esmalt   l i i t u v a d   oma  Teams-kontos  ainega  Arvutid.   Grupi nimi on kujul :   IAX0043 Arvutid 2021 kevad.
Pärast liitumissoovi äravajutamist tuleb järgnevalt oodata, kuni see "vastu võetakse".
MS Teams keskkonnas toimuvad :   praktikumide  juhendamise seansid ;    soovikorral :  juhendamise salvestatud Teams-seansside  salvestuste järelvaatamine ;    Laboritööde  Teams-kaitsmised ;
Kõikidel  Teams-sündmustel osalemine on  vabatahtlik.   Praktikumi edukas läbimine on võimalik ka  Teams-iga üldse liitumata, toetudes kõikidele muudele  kirjalikele ja visuaalsetele   praktikumimaterjalidele.
MS Teams  on alternatiivne  distants-lisavõimalus  (tunniplaanikohastele) arvutiklassi praktikumitundidele :   mõnepäevase etteteatamisega  toimuvad  Teams-juhendamised  koos nende seansside salvestamisega  hilisemaks järelvaatamiseks;
mõnepäevase etteteatamisega toimuvad ka laboritööde Teams-kaitsmised, millele saab eelnevalt registreeruda  moodles.
Nii  Teams-kaitsmiste toimumisajad  kui ka  kohapealse kaitsmise  toimumisajad  ICT-majas  —  selguvad siis, kui  moodle   ajabroneeringutes  ilmuvad saadavaks  uued     r e g i s t r e e r u m i s a j a d :


        1. praktikumitunni  videosalvestus :   SISSEJUHATUS  
     

IAX0043 eksamieelduseks on vajalik / piisav ärateha ja edukalt arvestatuks saada  (vähemalt 1 hindepunktiga)  Laboritöö 2   ja   Laboritöö 3.
Tublimad õpilased teevad ära siiski nii Testi (Labor 1) kui ka kõik  kolm  Laboritööd (Lab2 Lab3 Lab4), saades hindepunktide arvestusse rohkem punkte.
Kaitsmisel  esitatakse töö kohta küsimusi — kus autor näitab oma head arusaamist  enda töös toimuva kohta.   Puudujääkide ilmnemisel töös  saab ka neid kaitsmisel parandada, misjuhul  üleslaaditud  aruandefailides  avastatud puudused  ei jää  hindepunkte langetama   —   olles kaitsmise käigus  autori poolt  edukalt üleselgitatud / äraparandatud.
Teams-kaitsmisvõimalused   on saadaval  märtsis ja aprillis,  eelregistreerumisega  moodles.   Kohapealseid kaitsmisvõimalusi  ICT-majas  võib kokkuleppel saada ka "hilja", semestri viimastel õppenädalatel.

KOHAPEALSE kaitsmise läbijatel  ei ole Laboritööde aruandefailide  moodles  üleslaadimine samatähtis nagu  Teams-kaitsjatel  või  kaitsmiseta läbijatel :   kohapealsel kaitsmisel  vaadatakse aruandefailid läbi arvutiklassis   —   misjärel   (eduka kaitsmise korral ja hindepunktide kättesaamisel)   pole vaja  üleslaaditud aruandefaile  enam töödelda.  Kuid  lõpliku esitamise nupud  on vaja  (hiljemalt otsekohe pärast kaitsmist)  moodles  oma variandi juures äravajutada igaljuhul!   —  ilma selleta ei saa  Laboritöö väljateenitud hindepunktid laekuda kehtima.
  Laboritööde   Lab2  Lab3  Lab4     v i d e o j u h e n d i d    on  nähtavad / starditavad   Moodle's  olevate linkide kaudu

 meie töödejärjekorras 
nimi
  
õppeaine IAX0043 praktikum koosneb :
  Moodle'   1 Test   +   arvutiklassi 3 Laboritööd  =  4   praktikumitööd :
k a a l
  aruande  üleslaadimise 
tähtaegsed 
     n ä d a l a d    
 hilisema  esitamise  
maksimumpunktid
1
Praktikumi Test

Labor 1

ehk

Test 1

vabatahtlik

Tutvustatakse praktikumitunnis : 

  Moodle'   TEST    moodle.taltech.ee   IAX0043 Arvutid   "kursuse sees"

PC-arvuti ARHITEKTUUR ja RIISTVARA

Moodle' testi ÕPPEMATERJAL

Moodle' Labor 1 testi saab teha ka oma arvutis ja väljaspool tundi, kuni 2 korda.  Kehtima jääb viimane vastamiskatse.
veatu vastus annab 2 punkti;
vigadega vastamiskatse annab 1 punkti;
tegemata Lab1 test annab 0 punkti.
kuni 2 hindepunkti  

Moodle' testi
v a s t a m i s n ä d a l a d

  testide  "hilinenud vastamist"  ei ole olemas :
  Moodle' Lab1 Testi  vastamisvõimalus  
  sulgub vastamisnädalate lõpus.  
  Labor1  ehk  Moodle' Test  
  ei kuulu   kaitsmisele.  
2

 Laboritöö 2 


Tutvustatakse praktikumitunnis : 

 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab2  videojuhend    

SEGMENTINDIKAATORI JUHTIMINE

7-segmendilise HEX-numbrite   ( 0 . . . F )   indikaatori ühe segmendi lülitamine (juhtimine) loogikaskeemiga
  ( loogikaskeem Falstad Circuit Simulator skeemiredaktoriga   —   konkreetsetel loogikaelementidel )
  www.falstad.com/circuit
7-SEGMENTINDIKAATOR   ja   Lab2 töösammud

ISIKLIKU ANDMEVARIANDI saab Laboritöö2 startimisel Moodle's  (ajal kui Lab2 alustamine ehk  "variandi võtmine"  on avatud) :   moodles on testina paistev link: MINU ANDMEVARIANT ja TULEMUS
Starditud  Laboritöö2  võib jääda Moodle's "avatuks" ehk "kestma" paljudeks nädalateks — kuni laadid üles Lab2 aruandefailid ja vajutad Moodle's tema lõpliku äraesitamise nuppe.
Laboritöö 2: sissejuhatus [.pdf]
KOGU KATALOOG koos näidetega ja juhenditega   [sisevõrgu draiv  M: klassiarvutites]
Selles kataloogis on sorteerimata kujul igasugused kogunenud skeeminäited Lab2 konkr ülesannete kohta.   Neid võib soovikorral uurida, püüdes arusaada nende koostamisest ja töötamisest.   Mõni näide võib osutuda täpselt selle ülesande teostuseks, mille said juhuslikult ka omale Lab2 variandiks.
kuni 4 hindepunkti
kaitsmise läbimisel


kuni 3 hindepunkti
ilma kaitsmiseta  
aruandefailide
tähtaegsed üleslaadimisnädalad
moodles


  2021: kuni 4 hindepunkti;

 2021: kuni 3 hindepunkti;

 
  1 hindepunkt;  

 
  1 hindepunkt; 
hilinenud kaitsmine
viimasel kolmel õppenädalal 
on võimalik  eelneval registreerumisel / kokkuleppel ;
3

Laboritöö 3


Tutvustatakse praktikumitunnis : 

 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab3  videojuhend  

MASINKOODIS PROGRAMMEERIMINE

LogiSim simulaatorkeskkonnas etteantud lihtsa protsessorimudeli jaoks
  masinkoodi programmeerimine ( isiklik programmeerimisülesanne )

otselink :   Labor3 ALAMKATALOOG
Vaata programminäiteid Lab3 kataloogis — ja püüa nende töötamisest arusaada.
Sinu variandis võivad programmi mõned sammud olla (juhuslikult) määratud toimima samamoodi nagu on mõnes näites.


ISIKLIKU ÜLESANDEPÜSTITUSE saab Laboritöö3 startimisel Moodle's  (ajal kui Lab3 alustamine ehk  "variandi võtmine"  on avatud) :   moodles on testina paistev link: MINU ANDMEVARIANT ja TULEMUS
Starditud  Laboritöö3  võib jääda Moodle's "avatuks" ehk "kestma" paljudeks nädalateks — kuni laadid üles Lab3 aruandefailid ja vajutad Moodle's tema lõpliku äraesitamise nuppe.

kaitsmisel on vaja selgitada igat käsku, mis programmis sisaldub  —  mida see käsk teeb.
kui kaitsja oskab oma programmi käske selgitada ainult mujalt dokumendist või abimaterjalist käsuselgitusi kaasa lugedes, siis maksmimumpunkte ei saa.
Laboritöö 3 hea oskaja selgitab oma programmi samme / tegevusi / käske, vaadates ekraanil CPU-mudeli mälus paiknevat HEX-programmikoodi (baite), CPU-mudeli registreid ja mudeli mälu (mida on mudelis kuni 256 baiti).

protsessorimudeli Java-rakenduse   STARTIMISE   info

  protsessorimudeli   KÄSUSTIK

 
kuni 5 hindepunkti
kaitsmise läbimisel


kuni 4 hindepunkti
ilma kaitsmiseta  
aruandefailide
tähtaegsed üleslaadimisnädalad
moodles


  2021: kuni 5 hindepunkti;

 2021: kuni 4 hindepunkti;

   kuni 2 hindepunkti;

          1 hindepunkt;

 
  1 hindepunkt; 
hilinenud kaitsmine
viimasel kolmel õppenädalal 
on võimalik  eelneval registreerumisel / kokkuleppel ;
4

Laboritöö 4


vabatahtlik
 Moodle's   oleva ligipääsulingi kaudu   vaata läbi Lab4  videojuhend    

Aritmeetika- ja Loogikaseadme (ALU) KOOSTAMINE

4 tehtega lihtsa 4-bitise AritmeetikaLoogikaseadme (ALU) skeem
  ( loogikaskeem Falstad-skeemiredaktoriga — isiklik tehetekomplekt: 4 tehet )
otselink :   Labor4 ALAMKATALOOG Lab4 juhuslike variantide teostusnäidetega / skeemifragmentidega.

      Labor4 lisaselgitusi

erinevalt Laboritöödest 2 ja 3 :   Lab4 jaoks ei ole olemas  "ilma kaitsmiseta"  hindamisvõimalust :
  Lab4 saab hindepunkte ainult siis, kui pärast aruandefaili (skeemi)
üleslaadimist  (upload)
läbitakse edukalt ka Lab4 kaitsmine  
kuni 9 hindepunkti
ja
ainult
kaitsmise
läbimisel  
 2021:  kuni 9 hindepunkti;

 kuni 7 hindepunkti;

 kuni 6 hindepunkti;

 
  kuni 4 hindepunkti; 
hilinenud kaitsmine
viimastel nädalatel
on võimalik  eelneval registreerumisel / kokkuleppel ;  
Lab4 vabatahtlikul tegemisel tuleb ta kaitsmine ajastada varasemaks kui kõige viimane õppenädal ;
 meie töödejärjekorras 
nimi
õppeaine IAX0043 praktikum koosneb :  
Moodle'   1 Test   +   arvutiklassi 3 Laboritööd  =  4   praktikumitööd :
k a a l
                tähtaegsed               
n ä d a l a d
hilisema esitamise
 max hindepunktid

Kõiki laboritöid saab teha nii arvutiklassis praktikumitunnis   kui ka kodus oma arvutis.   Ka  kaitsta  saab neid nii klassiarvutil  kui ka  oma sülearvutiga.
Olles aru saanud Laboritöö oma variandi lahendusteest, on mugavam see ärateha kodus   —   misjärel saab ilmuda praktikumitundi  seda ettenäitama ja kaitsma.
Praktikumitunnis on saadaval ka juhendajapoolne abi   —   kui tunned, et midagi infot / oskust  on omal puudu.

kevad 2021 :   Lab2 või Lab3 kohta saab valida kas   Laboritöö  kaitsmisega  läbimise   või   Laboritöö  kaitsmiseta  läbimise.
Kaitsmiseta läbimine  ei tähenda, et selle mistahes tulemusele rakendub  "miinus 1 punkt".   Lab2  kaitsmiseta läbimise  punktiskaala   0 . . . 3   tähendab, et ilma kaitsmiseta pole saadaval  maksimumpunkte 4  —   vaatamata laitmatule  aruandele / vormistusele.
Kaitsmisega läbimiseks  tuleb aruandefailide  moodles  üleslaadimise järel  registreeruda  moodles  "mõne nädala jooksul"  ka  kaitsmisele   —   valida on  kohapealne  kaitsmine ICT-122   või   Teams-distantskaitsmine.

Kaitsmiseta läbimiseks  ei pea Laboritöö failide üleslaadimise järel  rohkem mitte midagi tegema  selle Laboritöö jaoks :   kes ei registreeru  2 nädala jooksul  pärast aruandefailide üleslaadimist ja esitamise lõplikku kinnitamist  moodles   mitte ühelegi kaitsmisele, on sellega näitamas  kaitsmiseta läbimise valimist:   kaitsmisele mitteregistreerumisel võidakse Laboritöö  (mingil suvalisel nädalal, etteteadmata ajal)  ärahinnata ainuüksi aruandefailide põhjal, kusjuures Lab2 võib seljuhul saada kuni 3 hindepunkti ja Lab3 kuni 4 hindepunkti.
Kui Lab2 või Lab3 kohta kantakse  moodles  sisse (ilma kaitsmiseta) esmalt hinne 0 p, siis see ei pea olema lõplik hinne.   0 tähendab, et töö esitatud aruanne ei kvalifitseeru edukaks läbimiseks   —   misjuhul oma teostust  saab / tuleb  parandada.   Kuna sama aruande korduv üleslaadimine pole võimalik, siis esmase tulemuse  0  parandamiseks tuleb läbida  kaitsmine.   Laboritöö uus versioon  (senise sobimatu asemele)  esitatakse kaitsmisel.
 
Kui olen juba saanud kehtima   kaitsmiseta läbimise  hindepunktid   —   kas siis on võimalik  hiljem soovida siiski ka Laboritöö kaitsmist, saades juurde selle 1....mitu  hindepunkti   millest jäin varem ilma  kaitsmiseta läbimist  valides ?
Selline "järelkaitsmine" täiendavate hindepunktide omandamiseks  on jah võimalik, kuid ainult viimastel õppenädalatel   —   ajal kui aktiivne praktikumiperiood / kaitsmisperiood  on juba läbi.
14. või 15. õppenädalal  on sobiv aeg  sellist  järelkaitsmise  soovi avaldada  e-maili teel.
Kuid sellisel  järelkaitsmisel  võib ka   k a o t a d a   hindepunkte :   igasugusel kaitsmisel saadakse hindepunkte vastavalt  kaitsmisel näidatud teadmistele.

märts 2021:   Laboritööd  Lab2 Lab3 Lab4  lõppevad kaitsmisega ICT   (4. või 5.)   1. korruse  arvutiklassides   või   MS Teams  kaudu  online  seansil   —   oma arvutiekraanil.

Laboritöö tulemuseks olevad kõik aruandefailid laadi eelnevalt  Moodle'sse  oma variandi juurde.  
Kui leiad, et üleslaaditud failid on  head / lõplikud   mida pole vaja rohkem  asendada / uuendada, siis vajuta ära  Laboritöö aruande  lõpliku äraesitamise mõlemad nupud:
  [LÕPETA TESTISOORITUSKATSE]   +   [ESITA KÕIK ja LÕPETA]  

Kui   [lõpliku äraesitamise nupp]   on ikka veel vajutamata ka pärast kaitsmist, siis Moodle'  ei võimalda  laboritöö tulemust / punkte  Moodle'sse sissekanda.   Kaitsmisel väljateenitud tulemus jääb seljuhul "hulkuma".   Selline olukord võib viia segaduseni, kus väljateenitud hindepunktid laboritöö eest  ei saa Moodlesse laekuda paljude päevade / nädalate jooksul   —   mis omakorda võib kaasa tuua vajaduse  see  (sissekantud hindeta)  laboritöö  kaitsta   segaduse lahendamiseks veelkord.
Niisiis hoolitse, et   [lõpliku äraesitamise nupud]   oleksid  Moodles  (oma variandi juures)  äravajutatud   h i l j e m a l t   kohe kaitsmise järel   —  ka siis, kui aruandefailid vaadati üle  kohapealsel kaitsmisel, misjuhul neid polnudki vaja üleslaadida  moodles.
Jälgi  (kohe kaitsmispäeval), kas edukalt kaitstud laboritöö eest ilmuvad Moodle's nähtavaks samad hindepunktid, mis üteldi tulemuseks kaitsmisel.
 
Kas võib käia ka "valel ajal" ehk muude rühmade praktikumitundides ?
Võib käia mistahes rühma praktikumitundides   (kui sul on see aeg tunniplaanis  tühi / vaba) :
                     
! Praktikumide tunniplaan muutub semestri jooksul !   Enne muutuse toimumist teatatakse eelseisvast muudatusest  ka selles praktikumitunnis, mille aeg on tunniplaanis peagi muutumas.
Ole valmis selleks, et sinu rühma "õige" praktikumitund liigub mingil hetkel teisele nädalapäevale ja muule (tunniplaanis vabale) kellaajale.
Tunniplaani muutusega kaasneb arvutiklassi praktikumitundide  erinevate toimumiskordade arvu   v ä h e n e m i n e   semestri edenedes :   lõpupoole pole enam saadaval samapalju praktikatundide erinevaid aegu  (nädalas)  nagu oli semestri alguses.
Jätkuvalt tohib  (oma laboritööde tegemiseks ja kaitsmiseks)  külastada   s u v a l i s t   praktikumitundi, mille toimumisaega pead endale sobivaks   —   olenemata sellest, millisele konkr. rühmale on see tund omistatud tunniplaanis.

Esimeste praktikumitundide alguses esitatakse ajakohast lühiinfot õpilastele   laboritööde jm kohta.   Tundide lõpuosa on  kaitsmiste aeg.
Tundides, kus on see päev juhtumisi väike kaitstasoovijate järjekord, kestab praktikumitund ainult kuni järjekorra lõppemiseni.
Valmis laboritöö kaitsmisesooviga tuleks tundi ilmuda  mitte hiljem kui  poole tunni jooksul alates tunni algusest.   Hiljem võib olla  selle tunni kaitsjate järjekord juba lõppenud ja arvutiklassi uks suletud.

Viimastel õppenädalatel         saab laboritöid hilinenult kaitsta ainult   e-maili teel saadetud   eelneva sooviavalduse  esitamisel.   Hilise kaitsmise sooviavaldusele tuleb kinnitav vastus, misjärel tohib tulla kokkulepitud ajal  laboritundi  kokkulepitud tööd kaitsma.

Jälgi Moodle's, et esitatud ja ärakaitstud laboritöö  (kaitsmisel selgunud) hindepunktid  ilmuksid nähtavaks   selle rea sees, mis andis ka isikliku andmevariandi.
                                            

  hl @ cc.ttu.ee  


. . . t ä i e n d a m i s e l . . .       . . . t ä i e n d a m i s e l . . .